KURUMSAL

kvkk danışmanlık ücretleri,kvkk danışmanlık ,Ankara, Kurumsal

Vizyonumuz

Pera Kvvk Danışmanlık danışmanlık hizmeti,kvkk danışmanlık hizmeti ankara,kvkk danışmanlık hizmeti izmir,kvkk danışmanlık hizmeti bursa,kvkk danışmanlık istanbul,kvkk danışmanlık ücretleri,kvkk danışmanlığı nedir,kvkk hukuki danışmanlık,kvkk danışmanlık izmir

KVKK NEDİR : Anayasa Mahkemesinin 9 Nisan 2014 tarihinde E:2013/122,K:2014/74 sayılı kararına göre kişisel verilerin korunması hakkı ; kişinin insan onurunun korunmasının ve kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi , bireyin hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçladığı tespit edilmiştir. 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı karar ile yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda kişisel verilerin ticari işletmeler için kıymetli birer varlık niteliği kazanması neticesinde , özel sektör unsurlarınca yaratılan risklerin daha yaygın ve önemli boyutlara ulaşması , kişisel veri toplayan sorumluların reklam ve tanıtım rahatsızlığı , en önemlisi serbestçe dolaşan nitelikli bilgilerin terör ve suç örgütlerince kullanım faaliyetlerinin artması gibi etkenler sebebiyle kişisel verilerin geçmişte olduğundan çok daha fazla korunmaya muhtaç olduğu bir gerçektir. Ayrıca Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında ülkemize giren ve kanunlaşan bu düzenleme ile ülkemiz yabancı yatırımcı için de güven ortamı sağlamaktadır. Yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapması ve bu yatırımları ile başka ülkelerdeki yatırımlarını etkin bir şekilde yönetebilmesi için ihtiyaç duyduğu veri aktarımı , kanuni düzenleme bulunmadığı için gerçekleştirilemiyor ve bu durum yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapması bakımından caydırıcı bir etken oluyordu. Neyse ki , kişisel verileri koruma kanunu ile yurtdışı odaklı iş yapan firmalar için de ilave bir nitelik daha oluşmuş oluyor.

KVKK NEDEN YAPILMALIDIR : Kişisel verilerin korunması başta hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak , belirli açık ve meşru amaçlar için işlenmek , işlendikleri amaç için gerekli olan yasal süre kadar muhafaza edilmek ve bu sürenin sonunda yine belirlenen güvenli şekillerde imha edilmek  , doğru ve güncel olmak , toplandıkları ve işlendikleri amaç ile bağlantılı sınırlı ve ölçülü olmak amaç ve ilkeleri doğrulturunda yapılması amaçlanır. Ayrıca bu ilkelerin beraberinde 50 Bin Türk Lirası ile 1 milyon Türk Lirası arasında cezai işlem uygulanan önemli derecede dikkate alınması zorunlu bir unsurdur.

KVKK NASIL YAPILIR : Kişisel verilerin korunmasına yönelik uyum süreci idari tedbirler , teknik tedbirler ve veri envanterlerinin hazırlanması ile bir bütündür. Deneyimli ve kvkk sürecinde uzmanlaşmış avukatlarımız ile ; idari tedbirlerin alınması , veri envanterlerinin hazırlanması , şirket politikaları ve dökümantasyon süreçleri , verbis kayıtları , eğitimler ve hukuki tüm tedbirler ile ilgili kurum veya kuruluşları kişisel verileri koruma kanununa uyumlu hale getirmekteyiz. Çalışma yapılan kurum veya kuruluşun tüm teknik tedbirleri ; 


güvenlik duvarı , yedekleme stratejileri , veri tabanı  , bilgi güvenliği , penetrasyon testleri yine kvkk teknik tedbirleri konusunda deneyimli yazılım ekibimizle kişisel verileri koruma kanununa uyumlu hale getirilmektedir.

KVKK NE ZAMANA KADAR YAPILIR : Çalışan sayısı 50 den çok veya yıllık bilançosu 25 milyon Türk Lirasından fazla olan kuruluşlar için Verbis kaydı yapılmak ve hazırlanan tüm dökümanların Verbis sistemine işlenmesi gerekmektedir. Bu süre 30.06.2020 tarihine ertelenmiştir. Yalnız çalışan sayısı veya bilançosu uygun olmasa dahi özel nitelikli kişisel veri işleyen kuruluşların da(oteller,hastaneler,finans şirketleri vb.) Verbis kayıtları mecburidir ve bu süre 30.09.2020 tarihine ertelenmiştir. Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında yapılan çalışmaların sayıca az olması kanunun uygulama ve yanlış anlaşılma noktasında zafiyetlere yol açmaktadır. Verbis sistemine kayıt şartlarının kapsamına girmeyen kuruluşların kvkk kanunu kapsamında uyumlu olmaya gerek olmadığı yargısı tamamen gerçek dışıdır. 25 milyon Türk Lirası yıllık bilanço veya 50 çalışan personel sayısı 
şartlarını kapsamayan kuruluşlar Verbis sistemine kayıt olmak , şirket dökümantasyonlarını  veri girişi olarak Verbis sistemine ekleme zorunlulukları yoktur. Fakat bilanço veya personel sayısına bakılmaksızın tüm kuruluşlar kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında hukuken uyumlu hale gelmek mecburiyetindelerdir.

KVKK UYUM SÜRECİ ÜCRET POLİTİKALARI : Kişisel verilerin korunması kanunu , kendi kapsamında hayli ciddi ve özenle çalışılması gereken , tedbir ve sorumluluklarının aynı özen ve itina ile yapılması , uyum sürecinin ehil kuruluşlarca uygulanması ve takip edilmesi önem arz eden sorumluluk ve profesyonellik işidir. Piyasa şartlarında yalnız başlıklar üzerinden ve teknik tedbirler adı altında basit uygulamalarla ekstra düşük teklifler verilmekte ve kuruluşlar yanlış yönlendirilerek uyumlu hale geldiklerini düşünmektedirler. Ne yazık ki yapılan bu işlemler kanun kapsamında istenen uyumu karşılamamaktadır. Muhakkak yapılan iş ticaridir , fakat verilen hizmetin hukuki uyumu karşılaması da önemlidir. Bu doğrultuda kuruluşlarca , hizmet veren danışman firma iyi tahlil edilmeli vereceği kvkk danışmanlık hizmetin detayları doğru analiz edilmelidir.

NEDEN PERA KVKK DANIŞMANLIK : Kurum ve kuruluşlarınızın idari ve hukuki anlamda kişisel verileri koruma kanununa uygun hale gelmesi için , kişisel verileri koruma kurumu kurul üyesi olarak da görev yapan deneyimli avukatımız ve uzman ekibimiz ile süreci en doğru şekilde yönetiyoruz ve firmanızı kişisel verileri koruma kanununa uyumlu hale getiriyoruz. Aynı zamanda kurum ve kuruluşlarınızın , teknik tedbir  ve internet teknolojileri (IT) kapsamında kişisel verileri koruma kanununa uygun hale gelmesi için Öğretim Üyesi ve Siber Güvenlik Uzmanı olarak da görev yapan teknik ekip sorumlumuz ve deneyimli ekibi tarafından kişisel verileri koruma kanununa uyumlu hale getiriyoruz. Rakamlarla Biz

0 Danışmanlık Hizmeti
0 Veri Koruma Hizmeti
0 Cezai Engel
0 Proje
KVKK İÇİN HAZIR MISINIZ?

PERA KVKK DANIŞMANLIK

Danışmanlık Hizmetleri

KVKK için danışmanlık hizmetleri

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi ilgili verilen sürenin sonuna yaklaşmaktayız

Hızlı çözümler için size destek olmaya hazırız

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olup Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmiştir.

YORUMLAR

Mutlu Müşterilerimiz Diyor ki