BLOG

kvkk danışmanlık ücretleri,kvkk danışmanlık ,Ankara, Yazar: Kvkk Aydınlatma Metni Hazırlama / Tarih: 2020-07-18

Kvkk Aydınlatma Metni Hazırlama

Kvkk İşlem basamakları Kvkk Danışmanlık İşlem Aşamaları 1. Kişisel verilerin işlenmesine dair Kvkk Kişisel veri işleme Aydınlatma Metninin hazırlanması. 2. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Adınıza dilerseniz verbis işlemlerini gerçekleştirmektedir. Pera Kvkk Danışmanlık müşterilere ilişkin kişisel verileri saklama konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Verbis Sorumlusu sıfatına haizdir.müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız dahil Şirketimizle ilişkili şahısların sorumluluğumuzda olan kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; kişisel verilerin korunması saklanması yok edilmesi güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna belirlenen kriterlere uygun alt yapı oluşturmaktadır. Yani müşterilerin ve kurumunuzun güvenlik basamağında eksiklerini gidermek gerekli yazılımları sağlamak gerekirse kurumunuza özel yazılımları yazmakla ilgili iş ve işlemleri yapar.Özelikle Kvkk Danışmanlık hizmetini kağıt üzerinde gerçekleştirmediğimizi gerekli yazılımlarla tüm program ve Os (işletim sistemlerine) yazılımlara güvenlik prosüdürlerini güçlendirmek açıklarını kapatmak ve diğer ek iş ve işlemleri yaparak Kvkk Uyum sürecinize sağlamak için firmanıza destek olmaya hazırız. Ankara Kvkk Danışmanlık Hizmeti için size destek olmaya hazırız

Kvkk Aydınlatma Metni Açıklama basamakları

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacını açıklamak:

Kişisel verileriniz, Firmanız tarafından size sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin işletilmesi, Firmanızın iş ve/veya ticari politikalarının planlanması ve yürütülmesi, Firmanızın ve Firmanızla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişiler ve şirketlerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması ile Firmanızın sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin tercih, beğeni ve ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilerek ilgili kişilere sunumu ve tanıtımı için gerekli faaliyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması dahil olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un

2. Açık Rıza Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları:

Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının sağlanamadığı aşağıdaki durumlar için Firmanız tarafından kişisel verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanızın alınması gerekmektedir. Bu çerçevede kişisel veriler; sizlere yönelik kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi çapraz satış yapılması, tüketici hareketlerini izlenerek kullanıcı deneyimini arttırıcı aktivitelerin yürütülmesi ve firmanıza ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin Ar-Ge çalışmasının yapılması ve tüketici istek, tercih ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel bölümleme, hedef belirleme, çözümleme ve şirket içi raporlama gibi faaliyetlerin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve uygulaması ile ilişkilerin yönetimi süreçlerinin düzenlenmesi ve uygulaması amaçları da dahil olmak üzere firmanızın hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve sürdürülmesi, Firmanızın sunduğu hizmetlere sadakat geliştirilmesi ve/veya artırılması süreçlerinin planlanması ve uygulanması çerçevesinde siz tüketicinin vereceği onay doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartları göre hazırlanan işbu metin Açık Rıza Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları açıklamaktadır.

3. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, Firmanızın sağladığı hizmetlerin ilgili kişiler tarafından kullanılabilmesi için yapılması gereken çalışmaların iş birimlerince yönetilmesi ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, firmanızın ticari faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlanması için ilgili iş birimlerince gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Firmanızın ticari ve/veya iş politikalarının geliştirilmesi ve yönetimi, Firmanızın ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişi ve kurumların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile firmanınızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve uygulanması da dahil olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Ankara Kvkk Danışmanlık Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir. Bu aydınlatma metni ile Kişisesl Verilerin Korunması Kanunu’un Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı ile ilğili bilgileri açıklamaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesi uyarınca firmanıza başvurarak; Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaç dışı kullanımda bulunup bulunulmadığını öğrenme, Yurt içi veya yurt dışında verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarıldığını öğrenme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme,  İlgili mevzuata göre kişisel verilerinizin veri tabanından silinmesini veya yok edilmesini isteme, İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla çözümlenmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın tazminini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda bahsedilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi bize iletmek için, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde posta adresimize ya da güvenli elektronik imzalı olarak e-mail adresimize ileterek tarafımıza başvurulması halinde, usulüne uygun şekilde iletilen talepleri değerlendirerek en geç 30 gün içerisinde sonucu tarafınıza bildirecektir. Firmanızın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından herhangi bir ücret belirlenmesi halinde ücret talep etme hakkı saklıdır. Kvkk Danışmanlık Nedir Kvkk DAnışmanlık Hizmeti nedir Sorularını daha önceden cevaplamıştık merak eden müşterilerimiz Kvkk Danışmanlık nedir? Linkine bakabirsiniz . Kısaca Kvkk Danışmanlık nedir sorusununun cevabı Kısaca Kvkk Hukiki danışmanlık nedir sorusunun cevabı Ankara Kvkk Danışmanlık Hizmeti Adres: Büyükesat Mh. Çayhane Sk. Cemre Apt No: 8/2 Çankaya/Ankara Telefon: +90 (531) 791 35 04 Telefon (2): +90 (312) 285 16 02 Fax: +90 (312) 285 16 02 Email: info@perakvkkdanismanlik.com Eposta : enderiyigul@perakvkkdanismanlik.com İstanbul Kvkk Danışmanlık Hizmeti Adres: Büyükesat Mh. Çayhane Sk. Cemre Apt No: 8/2 Çankaya/Ankara Telefon: +90 (531) 791 35 04 Telefon (2): +90 (312) 285 16 02 Fax: +90 (312) 285 16 02 Email: info@perakvkkdanismanlik.com Eposta : enderiyigul@perakvkkdanismanlik.com