BİLGİ MERKEZİ

Pera Danışmanlık Bilgi Merkezi

Sıkça Sorulan Sorular

Pera Kvvk danışmanlık hizmeti,kvkk danışmanlık hizmeti ankara,kvkk danışmanlık hizmeti izmir,kvkk danışmanlık hizmeti bursa,kvkk danışmanlık istanbul,kvkk danışmanlık ücretleri,kvkk danışmanlığı nedir,kvkk hukuki danışmanlık,kvkk danışmanlık izmir


Kvkk Danışmanlık

kvkk danışmanlık;kvkk danışmanlık hizmeti,kvkk ankara;kvkk verbis sanışmanlığı,kvkk ücretleri;verbis danışmanlığı,kvkk,kişisel verileri koruma kanunu

Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü ihitiyacım var mı şeklinde  sorarak bu soruyu cevaplamak gerekmekte bunun için  ilk kriter müşterilerinizin verilerini kaydediyor musunuz olmalı. Muhasebe programlarıyla gerçek veya tüzel kişilerin  kimlik bilgileri kredi kart bilgilierini saklıyorsanız idari ve  teknik önlemler almaktan sorumlusunuz demektir.

Kanun uyarınca kural olarak, veri işleme faaliyetlerine başlamadan önce tüm veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline (VERBİS)  kaydolmaları gerekmektedir. Bu kapsamda; kanun hükümleri ve kurul kararlarıyla istisna tutulanlar hariç olmak üzere, tüm gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olması gerekmektedir. VERBİS’e kaydın bir kez yapılması yeterli olup, her sene tekrarlanmasına gerek bulunmamaktadır 

Kurulun 19.07.2018 tarihli 2018/88 numaralı Kararı ile Veri Sorumlularının VERBİS’e kayıt olmaları gereken tarihler şu şekilde açıklanmıştır:

    Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olup sicile kayıt yaptırmaları için veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir.

Yıllık çalışan sayısının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7’sinin her birinde veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir. Buna göre, bir veri sorumlusu 2017 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermiş olduğu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin en az 7 sinin her birinde bildirmiş olduğu çalışan sayısının 50’den çok olması halinde 30.09.2019 tarihine kadar VERBİS’e kayıt olunması gerekmektedir

 Yıllık mali bilanço toplamının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurumuna yıllık olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki mali tablolarda yer alan mali bilanço bilgisinin dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre veri sorumlusunun beyannamesi ekindeki bilançoda yer alan “aktif” ya da “pasif” bölümde yer alan toplam rakamı esas alınmalıdır. Bu rakamlar eşit olmak zorundadır
 

Kvkk Danışmanlık Nedir : Kişisel verilerileri korunması kanununa göre size düşen yük ve sorumlulukları sizin adınıza takip ederek alınması gereken idair ve teknik tebbirleri alarak size kvkk kanununa uyum sürecinde yol gösteren avukatlardan ve bilgisayar mühendislerinden oluşan ekiptir. Kvkk uyum sürecinde firmanıza  cezai yaptırımlara maruz kalmanızı önleyecek teknik ve idari düzenlemeler yapılmasını sağlayacak çalışmalar ve düzenlemeleri yaparız

KVKK kimleri kapsıyor? KVKK Kapsamında yükümlülükleriniz neler?

İnternet sitelerinde sayfalarca yazı var Kvkk aydınlatma metnini sizlere görsellerler de bir kere bakarak anlayacağınız şeklide hazırladık . Zaman çok değerli uzun uzun okumak yerine Kvkk Aydınlatma metni sitemde yayınlamalı mıyım sorusunu cevaplıyoruz. Gene de uzun uzun bakmak isterseniz . Kişisel Verilerin İşlenmesi Kvkk danışmanlık hizmeti nedir , Kvkk Danışmanlık Sorusunu merak ediyorsanız yazıların ,üstüne tıklayabilirsiniz.

1- İnternet Sitelerinin Kvkk Uyumlu Hale Getirilmesi için sitenizden form veya analitics koduyla bilgi alıyorsanız Kvkk aydınlatma metnini sitenizden yayınlamanız gerekmektedir.

2- Üye kayıt işlemleri yapıyorsanız Kvkk Aydınlatma metnini sitenizden yayınlamanız gerekmektedir.

3- Eticaret siteleriniz varsa Elektronik Ticaret Kanununa tabi olmanız nedeniyle kişisel verileri tutma hakkınız nedeniyle bir verbis sorumlusu tayin etmeniz gerekiyor.

4-Dosya paylaşım forum sitesi yönetiyorsanız Kvkk Aydınlatma metni yayınlamanız gerekmektedir.

5- Güvenlik : Web Site  güvenliğiniz için ssl sertifika kullanmanızı öneririz. 

6- Ssl sertifika için sahte ssl üreten uygulamalardan kaçınınız. Wordpress yazılımların güvenlik açıklarının çok olduğunu unutmayınız.

7- E ticaret yapmayan katalog sitelerinizde Bayi yönetimi varsa Kvkk Aydınlatma metnini yayınlamanız gerekmektedir.